Aktuality

ISIC

ISIC


Pokračovať v čítaní

Jarné prázdniny


Od 22. februára 2021 do 26. februára 2021 vrátane budú v Košickom kraji jarné prázdniny. Zatiaľ sa predpokladá, že žiaci do školy nastúpia po ich skončení 1. marca 2021. O nástupe žiakov a...

Pokračovať v čítaní

Krajské kolo Olympiády ľudských práv


V krajskom kole 23. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo dištančnou formou obsadila naša žiačka Bibiána Smolenová v silnej konkurencii 38 účastníkov pekné 14. miesto. Blahoželáme

Pokračovať v čítaní

Vodárenské pohľady


Dostali sme niekoľko otázok do časopisu Vodárenské pohľady. Tu sú otázky a odpovede:1. Ako hodnotíte spoluprácu s VVS v súvislosti s odborom technik vodár vodohospodár na Vašej škole?Spolupráca s...

Pokračovať v čítaní

Biela technika


Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch a zástupca združenia APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov Andrej Hrdlička podpísali darovaciu zmluvu na dodanie bielej techniky pre študijný...

Pokračovať v čítaní

Prijímacie konanie v roku 2021 pre školský rok 2021/2022


Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021..K prihláške na učebný odbor 3661 H murár sa vyžaduje potvrdenie o...

Pokračovať v čítaní

Ako ďalej - aktuálne


Podľa informácie predsedu Košického samopsrávneho kraja Rastislava Trnku zo dňa 4. februára 2021 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. ...

Pokračovať v čítaní

Ekonomická olympiáda


V piatok 11. 12.  2020 sa uskutočnilo on-line školské kolo Ekonomickej olympiády, ktoré organizovala organizácia INESS, zapojilo sa do nej päť žiakov z druhého a tretieho ročníka...

Pokračovať v čítaní

Dotazníkový prieskum


Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamesnancov na prezenčné vyučovanie Vyplňte prosím nasledujúci dotazník podľa určenia. Prosíme rodičov neplnoletých žiakov, aby ho vyplnili zodpovedne...

Pokračovať v čítaní

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR


Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020 (pdf, 456.96 kB)  

Pokračovať v čítaní

Hodnotenie výsledkov žiakov v školskom roku 2019/2020


https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/ 

Pokračovať v čítaní

66. Hviezdoslavov Kubín


Naša žiačka IV. C triedy Anna Mária Šepíková vystúpila na krajsom kole 66. ročníka Hviezdoslavov Kubín. Jej vystúpenie si môžete pozrieť od 40 minúty a 30 sekundy.https://youtube.com/watch?v...

Pokračovať v čítaní