Plán prijímania žiakov

Riaditeľstvo SOŠ technickej v Košiciach oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovné študijné a učebné odbory:

kód odboru Názov odboru Počet žiakov Pre druhé kolo
2447 K mechanik hasičskej techniky 25 3
2697 K mechanik elektrotechnik 20 0
3152 H 02 krajčír - dámske odevy 8 6
3178 F výroba konfekcie 100 2
3355 H stolár 12 4
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20 1
3661 H murár 18 5
3667 K technik vodár vodohospodár 17 11
3675 H maliar 7 5
3684 H strechár 10 0
3686 F stavebná výroba 120 9
3693 K technik energetických zariadení budov 22  
16

 

Prihlášku na strednú školu si môžete stiahnuť aj tu: 

 

prihlaska.pdf

potvrdenie o zdravotnej sposobilosti ziaka.pdf