Školský internát

Stredná odborná škola technická poskytuje žiakom ubytovanie vo vlastnom školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni. 

Vedúca školského internátu: MVDr. Anna Kondorová

Kontakt: 0911527418 , 055/6228031, alebo 32, kl.17

Prihláška do Školského internátu na stiahnutie:  Žiadosť o prijatie do školského internátu.doc

Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v ŠI v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v ŠI v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.pdf