Školský internát

Vážení rodičia, milí žiaci

Aby začiatok školského roka bol plynulý, venujte prosím pozornosť nasledovným pokynom :

Príchod žiakov do školského internátu je  2.septembra 2020 ( STREDA ) od 6:00 hod Žiaci sú povinní pred nástupom do ŠI sa preukázať vyplnenými a podpísanými ( u neplnoletých žiakov podpisom rodiča, alebo zákonného zástupcu ) nasledovnýmí dokumentami:  Zdravotný dotazník  .a    Vyhlásenie o bezinfekčnosti    inak nebudú ubytovaní.  Každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte, to isté platí i  o hygienických potrebách. Do ŠI nebudú vpustení rodičia, iba žiaci, ktorí prejdú zdravotnou kontrolou ( meranie teploty pri vstupe).