Krízový štáb

Funkcia Meno Telefónne číslo E-mail
Riaditeľ PhDr. Ján Pituch 0918 384 930 sos.technicka.kosice@gmail.com
Školský internát MVDr. Anna Kondorová 0911 527 418 sos.technicka.kosice@gmail.com
Elokované pracoviská Mgr. Alena Sotáková 0903 470 995 alena.sotakova7@gmail.com
Študijné oddelenie Mgr. Jana Klimeková Darfid   jana.darfid@gmail.com
Vrátnica Ing. Karol Dluhoš 055 622 80 31  
Vrátnica Juraj Špak 055 622 80 31  

 

V súvislosti so súčasnou situáciou dávame do pozornosti informácie pre všetkých našich žiakov o linkách pomoci. 

linky_pomoci.pdf

letacik.pdf