Krízový štáb

Funkcia Meno Telefónne číslo E-mail
Riaditeľka PaedDr. Zuzana Lenártová 0948 033 725 Zuzana.Lenartova.edu@vucke.sk
Školský internát MVDr. Anna Kondorová 0911 527 418 sos.technicka.kosice@gmail.com
Elokované pracoviská Mgr. Alena Sotáková 0903 470 995 alena.sotakova7@gmail.com
Úsek TV Mgr. Ivana Hostovičaková 0905 684 922 ivana.hostovicakova@sostke.sk
Úsek PV Ing. Tomáš Belobrad 055 622 80 31 belobradtomas@gmail.com
Vrátnica Juraj Špak, Ing. Karol Dluhoš 055 622 80 31  

 

V súvislosti so súčasnou situáciou dávame do pozornosti informácie pre všetkých našich žiakov o linkách pomoci. 

linky_pomoci.pdf

letacik.pdf