Maturity

Podmienky a harmonogramy maturitných skúšok

 • Základné informácie o maturitných skúškach v roku 2023 nájdete na stránke www.nucem.sk

  Informácie k MS

  Maturitné skúšky sa budú konať v týchto termínoch:

  Písomná forma internej časti MS:

  • slovenský jazyk a literatúra dňa 14. 3. 2023
  • anglický /nemecký jazyk dňa 15. 3. 2023
  •  matematika dňa 16.3. 2023

   

  Interná časť MS:

  • Študijné voľno žiakov – 22. - 26. 5. 2023
  • Praktické časť odbornej zložky IČ MS – 10. až 11. 05. 2023
  • Teoretická časť  odbornej zložky internej časti, ústna časť internej časti –
  • 29. 05. –  2. 06. 2023
  • Odovzdávanie dokladov v dňoch 06. 06. až. 07. 06. 2023

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v SOŠT zodpovedá riaditeľ a koordinátor MS.

  Predbežný harmonogram so zatiaľ nepotrvrdenými PMK a ŠMK nájdete tu:

  maturity_harmonogram.pdf

   

  MILÍ MATURANTI!

  Pozrite si webové stránký, na ktorých nájdete užitočné informácie ohľadom maturitných skúšok:

  www.nucem.sk 

    www.zmaturuj.sk

  www.maturita.sk

  https://www.instagram.com/maturita_v_mobile/ (SJL)

  https://www.instagram.com/zmaturuj_za_minutu/ (SJL)

  https://www.instagram.com/zvladnuta_anglictina/ (ANJ)