Skrátené štúdium

Pre školský rok 2024/2025 zatiaľ neboli schválené učebné odbory štúdia skrátenou formou. 

V prípade, že sa bude otvárať skrátená forma štúdia, všetko potrebné bude zverejnené na tomto mieste.