Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre šk. r. 2024-2025

Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2024/2025

kód odboru Názov odboru Počet žiakov Pre druhé kolo
2447 K mechanik hasičskej techniky 28  
2697 K mechanik elektrotechnik 20  
3152 H 02 krajčír - dámske odevy 8  
3178 F výroba konfekcie 100  
3355 H stolár 12  
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20  
3661 H murár 18  
3667 K technik vodár vodohospodár 17  
3675 H maliar 7  
3684 H strechár 10  
3686 F stavebná výroba 120  
3693 K technik energetických zariadení budov 22