Aktuality

Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja


Vážení učitelia, milí žiaci,pred pol rokom sa mnohí smiali, že koronavírus dlho nevydrží, pretože bol „vyrobený v Číne“. Dnes však už vieme, že tu s nami ešte chvíľu pobudne. Neviem, ako to...

Pokračovať v čítaní

Oznam zákonným zástupcom a žiakom


V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky...

Pokračovať v čítaní

Milí žiaci


v mene odboru školstva KSK, ktorý nás poprosil o spoluprácu, by sme vás chceli požiadať o vyplnenie dotazníka, nakoľko vaše odpovede sú veľmi dôležité a môžu ovplyvniť, akým smerom...

Pokračovať v čítaní

Predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26


Platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa predlžuje v dvoch krokoch:1)      Nalepením známky ISIC 09/2021, ktorú si všetci žiaci môžu objednať v škole od 1.6...

Pokračovať v čítaní