Aktuality

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch 2009 - 2024

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch 2009 - 2024


 Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach od roku 2009 do dnešného dňa.V škole a pre školu pracoval a žil 25 rokov. Najrpv ako zástupca riaditeľa a 15 rokov...

Pokračovať v čítaní
Slávnostné otvorenie učebne virtuálnej reality

Slávnostné otvorenie učebne virtuálnej reality


 Dňa 12. 2. sme slávnostne otvorili špecializovanú učebňu virtuálnej reality, ktorú sa nám podarilo zriadiť vďaka projektu IROP /Integrovaný operačný program/ - Kvalitná výučba - základ...

Pokračovať v čítaní
Darujte 2% zo svojej dane nášmu OZ "Dvadsaťtrojka"  a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy

Darujte 2% zo svojej dane nášmu OZ "Dvadsaťtrojka" a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy


 Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% resp. 3%  dane z príjmov fyzických a  právnických osôb.S...

Pokračovať v čítaní
Neváhaj a podaj si prihlášku na 4-ročný študijný odbor 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

Neváhaj a podaj si prihlášku na 4-ročný študijný odbor 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV


 Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti energetických zariadení budovKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925Kód a ...

Pokračovať v čítaní
Príď k nám a študuj 4-ročný študijný odbor 3667 K Technik vodár vodohospodár

Príď k nám a študuj 4-ročný študijný odbor 3667 K Technik vodár vodohospodár


 Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti vodohospodárskych staviebKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925Kód a ...

Pokračovať v čítaní
PREVENCIA KRIMINALITY

PREVENCIA KRIMINALITY


 Za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí a na podporu duševného zdravia detí uverejňujeme nasledovné dokumenty:Kyberšikana.pdfNenávistné prejavy.pdfRadikalizácia a násilný...

Pokračovať v čítaní
VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PRIANIE

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PRIANIE


 Milí žiaci, vážení rodičia, milí pedogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,všetkým Vám zo srdca prajeme pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a do nového roku...

Pokračovať v čítaní
VÝSLEDKY SÚŤAŽE - MÔJ DOM SNOV

VÝSLEDKY SÚŤAŽE - MÔJ DOM SNOV


 Súťaž "Môj dom snov" má prvých víťazov. Dostali spolu 1481 páčikov od 367 hlasujúcich.Ďakujeme všetkým súťažiacim aj hlasujúcim!Kto ešte nesleduje Digitálnu triedu, dajte LIKE vzdelávaniu...

Pokračovať v čítaní
Súťaž "MÔJ DOM SNOV"- SPUSTENIE HLASOVANIA

Súťaž "MÔJ DOM SNOV"- SPUSTENIE HLASOVANIA


Od začiatku novembra, po dokúpení klávesníc a myšiek k tabletom v digitálnej triede, sa naši žiaci na hodinách Odborného kreslenia začali zoznamovať s programom SketchUp. So školskou verziou...

Pokračovať v čítaní
Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025


Riaditeľstvo SOŠ technickej oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovné študijné odbory:  kód odboruNázov odboruPočet žiakovPre druhé kolo2447 Kmechanik hasičskej techniky28...

Pokračovať v čítaní

Schválené výkony - nadstavbové štúdium a učebné odbory skrátenou formou a počty žiakov pre školský rok 2024/2025


Pre školský rok 2024/2025 zatiaľ neboli schválené odbory nadstavbového štúdia:OdborFormaPočet3659 L stavebníctvo  3659 L stavebníctvo  2414 4 L 01 strojárstvo - výroba, montáž...

Pokračovať v čítaní

Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2024/2025


 kód odboruNázov odboruPočet žiakov2447 Kmechanik hasičskej techniky282697 Kmechanik elektrotechnik203152 H 02krajčír - dámske odevy83178 Fvýroba konfekcie1003355 Hstolár123658 Kmechanik...

Pokračovať v čítaní