Aktuality

Dôležité informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov ohľadom začiatku školského roka 2022/2023


V prvý deň (5. 9.) je potrebné priniesť so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /platné od 15. 8. 2022/ vyplnené a podpísané zákonným zástupcom, ktoré žiaci odovzdajú triednym učiteľom...

Pokračovať v čítaní

Otvorenie školského roka 2022/2023


Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).  Otvorenie školského roka 2022/2023 pre žiakov I. ročníka študijných odborov: mechanik...

Pokračovať v čítaní

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023


Počet voľných miest pre druhé kolo prijímacieho konania - študijné a učebné odbory pre školský rok 2022-2023kód odboruNázov odboru Pre druhé kolo2447 Kmechanik hasičskej techniky 22697...

Pokračovať v čítaní

Expert Geniality Show


Po ročnej prestávke sa v tomto školskom roku opäť uskutočnila súťaž Expert Geniality Show, ktorej sa zúčastnili naši žiaci študijných odborov zo všetkých ročníkov. Mohli si vybrať dve zo šiestich...

Pokračovať v čítaní
Projekt

Projekt


Pokračovať v čítaní
Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu


Klíma a my: Mladí za zelenú Európu V PIATOK SME BOLI V PRIMACIÁLNOM PALÁCI V BRATISLAVE Zastúpenie Euópskej komisie na Slovensku nás pozvalo na stretnutie s názvom „Klíma a my...

Pokračovať v čítaní
Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu


V PIATOK BUDEME V PRIMACIÁLNOM PALÁCI V BRATISLAVE

Zastúpenie Euópskej komisie na Slovensku nás pozvalo na stretnutie s názvom „Klíma a my: Mladí za zelenú Európu“.  Naše...

Pokračovať v čítaní

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023


https://www.minedu.sk/data/att/21521.pdf  

Pokračovať v čítaní

SOŠT


Pokračovať v čítaní

Schválené výkony prijímania žiakov v školskom roku 2022/2023


Schválené výkony študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2022-2023kód odboruNázov odboruPočet žiakov2447Kmechanik hasičskej techniky302697Kmechanik...

Pokračovať v čítaní

Školský internát - oznam


Školský internát pri SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice bude otvorený až 16. 09 2021 od 06. 00 hod. (z dôvodu zmien v doprave a  mimoriadnych opatrení  v súvislosti s...

Pokračovať v čítaní

Oznam


 Školský internát pri SOŠT bude otvorený od 02. 09. 2021 od 06. 00 hod.Žiak pri nástupe do internátu odovzdá vypísané a podpísané / zákonným zástupcom / aktuálne tlačivo " Písomné vyhlásenie...

Pokračovať v čítaní