Aktuality

Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Pred pár dňami slávnostne ukončili štúdium v poradí už druhí absolventi odboru "technik-vodár-vodohospodár"????

Hlavným cieľom tohto odboru na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach je poskytovať vyprofilovaných absolventov, ktorých Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. podporuje a zaúča už počas štúdia. Navyše im po úspešnom ukončení školy garantuje aj prácu v niektorom z jej deviatich závodov.✔️
Minuloroční absolventi už našli svoje uplatnenie vo VVS, a.s. a čoskoro k nim pribudnú aj noví absolventi. Z 18 študentov sa niektorí rozhodli pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, ďalší smerujú do praxe. Prví traja sa už o pár dní stanú plnohodnotným pracovníkmi Závodu Košice.????

Držíme im palce!