Aktuality

Schválené výkony prijímania žiakov v školskom roku 2022/2023

 • Schválené výkony 

 • študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2022-2023

 • kód odboru

  Názov odboru

  Počet žiakov

  2447K

  mechanik hasičskej techniky

  30

  2697K

  mechanik elektrotechnik

  18

  3152H02

  krajčír - dámske odevy

  12

  3178F

  výroba konfekcie

  144

  3355H

  stolár

  12

  3658K

  mechanik stavebno-inštalačných zariadení

  20

  3661H

  murár

  20

  3667K

  technik vodár vodohospodár

  18

  3675H

  maliar

  9

  3686F

  stavebná výroba

  168

  3693K

  technik energetických zariadení budov

  10