Aktuality

Otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). 

Otvorenie školského roka 2021/2022

pre žiakov I. ročníka študijných odborov mechanik hasičskej techniky, technik vodár vodohospodár, mechanik stavebno-inštalčných zariadení, mechanik elektrotechnik

2. septembra 2021 o 9.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice

pre žiakov I. ročníka učebných odborov murár, maliar, stolár, krajčír

2. septembra 2021 o 10.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice

pre žiakov I. ročníka dvojročných učebných odborov stavebná výroba, výroba konfekcie

2. septembra 2021 o 11.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice

pre žiakov vyšších ročníkov a nadstavbového štúdia

2. septembra 2021 o 8.00 hod. v učebniach triednych učiteľov v budove školy SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice

Podmienkou je rúško