Aktuality

Oznam o konaní II. kola

Dňa 22. júna 2021 sa uskutočnia prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka základnej školy, ktorí si podali prihlášku na našu školu do študijných odborov v druhom kole.
Skúšky sa konajú z matematiky a slovenského jazyka. Začiatok je stanovený na 11,00 h, z organizačných dôvodov príchod do školy na 10,45 h. Pri vstupe do školy sa žiak nemusí preukázať testom na Covid-19. V priestoroch školy musia mať na tvári nasadené ochranné rúško.
Je nevyhnutné priniesť si so sebou písacie potreby, občiansky preukaz. Zároveň je potrebné premyslieť si voľbu etickej a náboženskej výchovy, záujem o internát a prípadný záujem o iný cudzí jazyk ako anglický (ak by bola možnosť voľby). Tieto informácie budú učitelia zisťovať po vykonaní testov. Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí neuviedli mená a adresy oboch zákonných zástupcov na prihláške sú povinní oznámiť prostredníctvom svojich deít chýbajúce údaje a v ideálnom prípade aj e-mailové adresy oboch rodičov.
Vopred upozorňujeme, že do budovy školy rodičia nebudú môcť vstúpiť, budú môcť počkať svoje deti na školskom dvore v primeraných rozostupoch.
Žiaci, ktorí si podali prihlášku na trojročný resp. dvojročný učebný odbor prijímacie skúšky nekonajú.