Záujemcom o štúdium

2447 K Mechanik hasičskej techniky

2447 K Mechanik hasičskej techniky


4-ročný študijný odbor Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti hasičstva a záchrany osôb a majetkuKód a názov ŠVP24 strojárstvo a ostatná...

Pokračovať v čítaní
2697 K Mechanik elektrotechnik

2697 K Mechanik elektrotechnik


4-ročný študijný odborNázov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti elektrotechnikyKód a názov ŠVP26 elektrotechnika, 2013-762/1857:9-925Kód a názov študijného...

Pokračovať v čítaní
3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení

3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení


4-ročný študijný odbor Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti vodoinštalačných, plynárenských a vykurovacích zariadení staviebKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo...

Pokračovať v čítaní
3667 K Technik vodár vodohospodár

3667 K Technik vodár vodohospodár


4-ročný študijný odbor Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti vodohospodárskych staviebKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762...

Pokračovať v čítaní
3693 K Technik energetických zariadení budov

3693 K Technik energetických zariadení budov


 4-ročný študijný odbor  Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti energetických zariadení budovKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia...

Pokračovať v čítaní
3661 H Murár

3661 H Murár


3-ročný učebný odborNázov školského vzdelávacieho programuTechnik pre stavebné technológie, stavebné materiály a obsluhu zariadení v odboreKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia...

Pokračovať v čítaní
3355 H Stolár

3355 H Stolár


3-ročný učebný odborNázov školského vzdelávacieho programuTechnik pre drevospracujúce technológie, materiály a obsluhu drevospracujúcich strojov a zariadeníKód a názov ŠVP33 Spracúvanie dreva...

Pokračovať v čítaní
3686 F Stavebná výroba

3686 F Stavebná výroba


2-ročný učebný odborNázov školského vzdelávacieho programuAsistent technika na stavbáchKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925Kód a názov študijného...

Pokračovať v čítaní
3178 F Výroba konfekcie

3178 F Výroba konfekcie


2-ročný učebný odborNázov školského vzdelávacieho programuAsistent technika pre navrhovanie odevovKód a názov ŠVP31 Textil a odevníctvo , 2013-762/1845:2-925Kód a názov študijného...

Pokračovať v čítaní
3659 L Stavebníctvo

3659 L Stavebníctvo


 Nadstavbové štúdium pre absolventov stavebných trojročných učebných odborov a učebného odboru stolár. Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme, trvá dva roky a absolvent po...

Pokračovať v čítaní
3347 L Drevárska a nábytkárska výroba

3347 L Drevárska a nábytkárska výroba


 Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov učebného odboru stolár. Štúdium trvá dva roky a absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.

Pokračovať v čítaní
2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení


 Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov strojárskych trojročných učebných odborov. Absolventi po úspešnej maturite získajú vysvedčenie o maturitnej skúške a môžu pokračovať v štúdiu na...

Pokračovať v čítaní