Záujemcom o štúdium

3347 L Drevárska a nábytkárska výroba

 

Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov učebného odboru stolár. Štúdium trvá dva roky a absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.