Dokumenty, žiadosti, potvrdenia

Potvrdenia

žiakom vydáva Katarína Kováčová od 7.30 h do 8.00 h a od 13.00 h do 14.00 h v kabinete č. 2 na I. poschodí v budove školy.

Archív pedagogickej dokumentácie má na starosti

Katarína Kováčová

Kontakt  rodičov   s   učiteľmi,  majstrami OV  a  žiakmi   je  povolený   každý   deň   počas   malých desaťminútových prestávok a   veľkej  päťnásťminútovej   prestávky,   resp.  ráno pred vyučovaním od  7.30  h do 7.50 h,  predpoludním od 10.30 h do 10.45 h alebo popoludní po vyučovaní po dohode s vyučujúcimi.

Vedenie školy nesúhlasí s návštevami vyučujúcich pedagogických zamestnancov počas prebiehajúcich vyučovacích hodín.

Návštevy a konzultácie výchovno-vzdelávacieho charakteru u   riaditeľa,  zástupcov   riaditeľa,   hlavných majstrov,  vedúcej škoského internátu,  výchovnej poradkyne a ostatných pedagogických zamestnancov  musia byť ohlásené minimálne jeden deň vopred. Telefónne čísla a e-mail sú uvedené na tejto stránke.

Informácie o možnostiach štúdia podávajú: Katarína Kováčová, Mgr. Ivana Smrčová, Mgr. Ivana Hostovičaková, Ing. Slávka Šoltésová.

Záujemcovia o štúdium si môžu školu pozrieť každú stredu. Návštevu je nutné ohlásiť na tel. čísle: 055 622 80 31

Vzory žiadostí

oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete,
vykonanie komisionálnej skúšky,
uvoľnenie z vyučovania,
prijatie, preradenie, prestup
Ziadosti.docx
Ziadost_o_vydanie_odpisu_vysvedcenia_JD.doc
Postup_pri_vyziadani_duplikatu_JKD.docx
Prihlaska_na_ZS.pdf

prihlaska_-_nadstavbove_studium.pdf
komisionalna-skuska.docx
odpis.docx
opakovanie.docx
oslobodenie.docx
prerusenie.docx
prestup.docx
skratena-forma-studia.docx
zanechanie-spravne.docx

 

Dokumenty

ETICKY_KODEX.pdf

AKCNY_PLaN_PRaCE_S_MLaDEzOU.pdf

AP_prace_s_mladezou_2017-2019.doc

Marketingovy_plan_SOST.pdf

Školský zákon 245_2008.pdf

yhláška o ukončovaní štúdia na SŠ 2008_318.pdf

Doplnenie vyhlášky o ukončovaní na SŠ 2013c037z157.pdf

Vyhláška o strednej škole vyh282_09(1).pdf

http://www.epi.sk/zz/2015-65

Učiteľ strednej školy Pril_04_Ucitel_strednej_skoly.docx

Zákon o pedagogických zamestnancoch platný od 1.9.2019

ZZ_2019_138_20190901.pdf

vzor_ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_rekreaciu.docx

PRIEPUSTKA.pdf

OS_008_Prijimanie_na_studium_-rok_2019.pdf

F_155_-_Obsah_uciva_jednotlivych_predmetov.pdf

F_156-_Potvrdenie.pdf

Rozhodnutie o KS: F73a-KS_RS(1).pdf

Rozhodnutie o KS hromadné: F76a-KS_hromadna.pdf

Príloha k rozhodnutiu: F79_Priloha_k_rozhodnutiu_F76.pdf

Menovanie: F77_Menovanie_clenov_skusobnej_komisie_na_KS.pdf

Menovanie hromadné: F78-_menovanie_hromadne.pdf

Protokol o KS: protokol_o_komisionalnej_skuske(1).pdf

Protokol s učivom: Protokol.xlsx

Komisioanlne_skusky_-_vynatok_skolskeho_zakona.docx.pdf

Navod_-_uvod_do_agendy.pdf

Navod-register__dolozka.pdf

Navod_-_tvorba_planov_nove.pdf

Navod_-_poznamky__vychovne_opatrenia_nove.pdf

Navod_-_Zapis_komisionalnych_skusok.pdf

triedny_ucitel.pdf

F_153_-_plan_konzultacii.pdf

F_154_-_Evidencia_dochadzky.pdf