Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa 2022/2023

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podminekach školy za školský rok 2022/2023

 

hodnotiaca-sprava-2022-2023.pdf