Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa 2021/2022

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podminekach školy za školský rok 2021/2022

hodnotiaca-sprava-2021-2022.pdf