Aktuality

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

V školskom roku 2023/2024 prebehne prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 v dňoch 2. a 6. mája 2024 na základe našich zverejnených kritérií. Zverejnená výsledková listina je platná po 1. kole. Nakoľko môže dôjsť k posunu v poradí v odboroch, kde sme mali viac záujemcov, ako sme mohli prijať, odporúčam všetkým neprijatým, aby si podali odvolanie. Každý, kto podal prihlášku na našu školu, a nebol prijatý, alebo bol prijatý bez prijímacích pohovorov, bude s výsledkom oboznámený aj písomne. Žiadame všetkých prijatých, aby najneskôr do 22. mája 2024 oznámili prostredníctvom záväzného potvrdenia, či žiak nastúpi alebo nenastúpi do školy. Každý, kto nebol prijatý len kvôli nedostatku miesta v odbore, si môže podať žiadosť o zmenu odboru do dvoch dní od zverejnenia výsledkov skúšok za predpokladu, že daný odbor má porovnateľné podmienky na prijatie. 

Oznámenia aj odvolania je možné poslať poštou alebo mailom na adresu sekretariat@sostke.sk, studijne@sostke.sk

Výsledky :

4-rocne.docx

3-rocne.docx

 

Tlačivo záväzného potvrdenia aj odvolania sa nachádza nižšie.

potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_studium(2).pdf

odvolanie_tlacivo.docx

zmena_odboru_2_dni.pdf

Žiadame rodičov, ktorí potvrdia nástup do školy cez edupage, aby následne prišli podpísať do školy toto potvrdenie alebo ho zaslali poštou vlastnoručne podpísané.

 
 

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční podľa výsledkov 1. kola. 

Výsledky 2. kola budú zverejnené na webovej stránke školy po uskutočnení 2. kola.