Aktuality

Východoslovenská vodárenská spoločnosť potrebuje absolventov študijného odboru Technik vodár vodohospodár

Deviataci, pozrite si webovú stránku https://www.vodarne.eu/. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice potrebuje absolventov študijného odboru Technik vodár vodohospodár. Príďte k nám študovať tento odbor!