Aktuality

Staň sa policajtom na jeden deň

Chceš sa stať policajtom?

Dňa 27. júla 2023 sa v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach, Južná trieda č. 1583/50, Košice náborová kampaň Policajného zboru pod názvom „Staň sa policajtom na jeden deň“, ktorá bude určená pre potencionálnych uchádzačov o zaradenie do štátnej služby príslušníka Policajného zboru.

Informácie potrebné k registrácii: