Aktuality

Privítali sme študentov a učiteľov z Nemecka v rámci programu Jugend gestaltet die Zukunft - Mládež formuje budúcnosť

V rámci programu "Jugend gestaltet die Zukunft" - "Mládež formuje budúcnosť" a partnerstva vytvoreného medzi KSK, našou školou a nemeckým združením

 Jugendwerkstatt KUHLE 8 sme v  dňoch /17. 4. - 21. 4./ v našej škole srdečne privítali 9 študentov a 3 učiteľov z nemeckého  Mönchengladbach, pre ktorých bol

počas celého týžna ich návštevy v Košiciach pripravený zaujímavý program.

Program "Jugend gestaltet die Zukunft" je určený pre mladých ľudí v období prechodu zo školy do pracvoného života, ako aj pre účastníkov programov na pomoc pri zamestnávaní mládeže a pre účastníkov programu v zahraničí. Mladí ľudia sa navštevujú raz ročne a spoločne pracujú na remeslených projektoch na rôznych miestach v Porýní a v Európe, kde národní socialisti páchali zločiny proti ľudskosti. 

Hlavným bodom prvého dňa nemeckej návštevy bolo spoznávanie Košíc, histórie a zaujímavostí. Erb mesta, Dóm sv. Alžbety, Stolperstein na Alžbetinej ulici, Immaculata, KSK, ulička remesiel Hrnčiarska, Miklušova väznica. Úspech zaznamenali dokonca aj bryndzové halušky a Vinea!

V úvode druhého dňa privítal nemeckú návštevu za doprovodu školskej kapely pán riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch, ktorý ich sprevádzal areálom školy.. Študenti z Nemecka spolu s našimi študentmi, ktorí sú zapojení do projektu, a majstrami odborného výcviku Jozefom Dorkom, Pavlom Závodským a majsterkami odborného výcviku Magdou Marčákovou a Andreou Hrabkovskou pracovali na spoločnom výrobku v našej stolárskej a krajčírskej dielni, naši šikovní žiaci z odboru MHT si pre nemeckých študentov a učiteľov pripravili hasičské ukážky, popoludní nasledovala navšteva synagógy na Zvonárskej ulici, Košického hradu a v ďalších dňoch návšteva Vysokých Tatier - Belianskej jaskyne, Hrebienka a jazda pozemnou lanovkou, Hájskych vodopádov a študenti si užili aj zábavu na bobovej dráhe v Kavečanoch.

Študentov a učiteľov z Nemecka počas celého týždňa sprevádzali a venovali sa im: Mgr. Dorota Golianová a Mgr. Ivana Smrčová, ktorým ĎAKUJEME!

Osobitné veľké poďakovanie patrí Mgr. Dorote Golianovej - koordinátorke projektu. 

Fotogaléria