Aktuality

Príhovor predsedu KSK k otvoreniu školského roka 2023/2024

Vážení pedagógovia, milí žiaci, 

zrejme ste ešte mnohí myšlienkami na hudobnom festivale, s kofolou
ruke alebo pod slnečníkom pri vode. Prvý deň „po dovolenke“ býva trošku náročný pre všetkých, bez ohľadu na vek či profesiu.
Verím, že k vám bolo leto milosrdné a cez prázdniny ste si dopriali dostatok zážitkov, z ktorých budete čerpať energiu počas celého školského roka. Verím, že ste stretli zaujímavých ľudí, ktorí vás inšpirovali.

Hoci sa vám začína obdobie povinností, som si istý, že ste sa súčasne tešili na stretnutia s kolegami, spolužiakmi a kamarátmi, na ktorých vám záleží. A asi budete súhlasiť, že v dobrej spoločnosti sa kráča svetom aj školským rokom ľahšie.

Kým vy ste oddychovali, my na župe sme sa s spolu s riaditeľmi našich škôl snažili využiť dni voľna na to, aby ste sa vrátili do príjemného a niekde aj modernejšieho a vynoveného prostredia. Ako zriaďovateľovi vašej školy nám záleží na tom, aby sa z vás stali mladí ľudia schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach života a na trhu práce, ktorý dnes ponúka veľké možnosti. Záleží len od vašej šikovnosti, kde si to miesto vybojujete. Verím, že vaši učitelia budú aj v tomto školskom roku vašimi strážnymi anjelmi a budú usmerňovať vaše kroky k tým správnym cieľom. Bez vášho zanietenia a túžby po vedomostiach to však nepôjde. Preto vám chcem na prahu školského roka 2023/2024 popriať, aby ste si správne stanovili ten svoj cieľ a aby sa vám ho podarilo splniť. My všetci vám budeme pomáhať a podporovať vašu túžbu po vzdelaní, po podnikaní, vašu nápaditosť, kreativitu, novátorské myšlienky a pomôžeme vám vidieť svet cez podporu v medzinárodných súťažiach a účasťou na zahraničných mobilitách v programe Erasmus+.

Vážení pedagógovia, posledné roky ukázali, že aj tie najlepšie plány môžu byť niekedy narušené udalosťami, ktoré nevieme ovplyvniť. Chcem vám poďakovať za to, že nášmu kraju pomáhate zvládať záťažové situácie, ktoré život prináša. Každá pozitívna aj negatívna skúsenosť nás v živote posunie vpred, preto verím, že školský rok, ktorý prichádza, bude plný len pozitívnych a šťastných okamihov. Prajem vám, aby vás vaša práca, vaše poslanie napĺňali pocitom radosti a zadosťučinenia. Prajem vám, aby ste svojím pedagogickým optimizmom a nadhľadom zvládli každú školskú situáciu a boli nielen učiteľmi ale aj vychovávateľmi. Ste to práve vy, čo pomáhate tvoriť budúcnosť nielen nášho kraja, ale celej našej krajiny.

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

školu nerobia školou len nové technológie a moderné priestory ale hlavne nadšení učitelia a snaživí žiaci. Vy ste tým srdcom, ktoré vo vašej škole bije po celý školský rok. Prajem vám teda pravidelný rytmus, málo stresu, veľa krásnych zážitkov, šťastných okamihov a nech si na konci školského roka môžete povedať „stálo to za to, malo to zmysel a sme radi, že sme si vybral práve túto školu.“ 

                                                                                     

Rastislav Trnka

predseda Košického samosprávneho kraja