Aktuality

Možnosť štúdia

Deviataci, máte možnosť prihlásiť sa v druhom kole prijímacieho konania na štúdium na našej škole, napríklad aj v študijnom odbore mechanik elektrotechnik. Pri tomto odbore spolupracujeme so združením výrobcov domácich spotrebičov Applia, ktoré sponzorovalo materiálno-technické vybavenie školy a po skončení štúdia ponúka zamestnanie vo firmách Candy, Whirlpool, De Longhi, Miele, Gorenje, Beko, Stiebel, Elektrolux. Máme voľné miesta aj v študijných odboroch mechanik hasičskej techniky, mechanik stavebno-inštalačných zariadení, technik vodár vodohospodár a technik energetických zariadení budov. Skúste to u nás!