Aktuality

Mäkké ciele na škole

Ochrana mäkkých cieľov na školách

Obvodné oddelenie Policajného zboru, Košice - Sídlisko KVP,

Dénešová 53,

040 23 Košice

 tel. číslo: 09619/32955, 055/6428560

email: ooke.kvp@minv.sk ) 

 

Kontaktné údaje určeného policajta za OO PZ Košice pre vedúceho pedagogického zamestnanca školy

 npor. PhDr. Peter Ličko, 

tel. č.: 09619/29032, 09619/32955,

email: peter.licko5@minv.sk 

 

email: chranimedetikrpz@minv.sk