Aktuality

Deň Európy 2023

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie a mesto Košice  pripravili aj v tomto roku podujatie pre mládež pod názvom Deň Európy 2023. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci III.A triedy spolu s učiteľkou Mgr. Renátou Juhászovou.

Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bola  „Demokracia v praxi", čím sa chce  poukázať na potrebu zdravej a prosperujúcej demokracie, v ktorej majú občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti, zvlášť v dnešnom dynamickom spoločenskom období. 

Dopoludňajší program bol  zameraný predovšetkým na študentov, ktorí sa pomaly pripravujú na vstúpenie do dospelosti a čelia výzvam v podobe šírenia manipulatívnych informácií. 120 minútový program priniesol témy, ktoré sú v dnešných časoch pre mladých ľudí veľmi aktuálne neformálnym a atraktívnym spôsobom.

V rámci programu boli študenti pozvaní aj do „Európskej dedinky", kde sa dozvedeli  zaujímavosti o činnosti Európskeho parlamentu a jeho partnerov, zapojili  sa do sprievodných súťaží a aktivít.

Moderátorom programového bloku ako aj celého Dňa Európy bol aj tento rok Jano Gordulič, známy slovenský komik, ktorý svojim humorom a rečou mladých, študentom priblížil aktivity Európskeho parlamentu a diskutované témy.

Pre študentov bola  pripravená prednášku a Q&A so slovenským fact-checkerom a novinárom Róbertom Barcom z agentúry AFP, ktorý priniesol  tému Fact-checking na sociálnych sieťach. Prednáška hosťom predstavila, ako rozpoznávať na sociálnych sieťach relevantné zdroje informácií a kritickým myslením sa pozerať na dáta, ktoré mladí ľudia v on-line priestore každodenne konzumujú vo veľkom objeme.

Súčasťou programu bola taktiež diskusia s inšpiratívnymi hosťami a poslancami Európskeho parlamentu.