Aktuality

Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez Edupage?

 

https://help.edupage.org/sk/u646